Readfield ratio - Redfieldův poměr

Tento kalkulátor Vám pomůže vypočítat Redfieldův poměr (Redfield ratio) fosforu a dusík, který vám pomůže předejít řasám. Ideální Redfieldův poměr je N:P 16:1.

NO3
:
PO4

Objem vody v nádrži [l]

Aktuální poměr N:P
N
:
P
Přidej KH2PO4 nebo KNO3 pro získání ideálního Redfieldova poměru N:P 16:1:
KNO3 [g]
:
KH2PO4 [g]