NPK převodník

NPK je povinné označování všech hnojiv, které obsahují dusík (N), fosfor (P) nebo draslík (K). V závorce se někdy uvádí i hořčík(Mg). Dle zákona to však nejsou přímo procentuální zastoupení daného prvku, ale jejich ekvivalent v N - P2O5 - K2O - (MgO) Tento převodník Vám dané hodnoto převede přímo na váhové poměry daného prvku v hnojivu.

N
-
P
-
K

-
Mg


Váha hnojiva

Procentuální poměr jednotlivých prvků[%]
N
-
P
-
K
-
Mg
Váhové zastoupení daného prvku v hnojivu:[g]
N
-
P
-
K
-
Mg
Váhový ekvivalent v NO3-PO4-K-Mg pro akvária:[g]
NO3
-
PO4
-
K
-
Mg