krupice - krupička - kožovitost - ichtyoftirióza

příznaky onemocnění

jsou patrné až při silnějších invazích

  • Ryby jsou neklidné.
  • Ryby se intenzivně otírají o rostliny a předměty v akváriu.
  • Na rybách jsou již pouhým okem nebo lupou viditelné bělavé body velikosti krupice.
  • Ryby přestávají přijímat potravu.
  • Ryby ztrácejí reflexy a ve velkém počtu hynou za příznaků dušení.

Neonka napadená krupicí
Neonka napadená krupicí
kožovec detail kůže
kožovec detail kůže

Původce:

Původcem onemocnění je nálevník Ichthyophthirius multifiliis (řád Hymenostomata, čeleď Ohryoglenidae). Parazit má oválné nebo kulovité tělo pokryté až několika sty řadami řasinek, které probíhají poledníkovým směrem. Ústní otvor je umístěn v přední třetině těla. Dorůstá velikosti až 1 mm. Kožovci cizopasí mezi pokožkou a škárou, v žaberním epitelu, pod sliznicí dutiny ústní žaberní nebo v jícnu.

kožovec pod mikroskopem
kožovec pod mikroskopem

životní cyklus

Po dosažení určité velikosti se nálevníci uvolní z povrchové části tkáně hostitele, usadí se na různých předmětech v nádrži a encystují - obdají se hlenovou schránkou. V této rozmnožovací cystě se jako tzv. tomont postupně 11 x rozdělí až na 2000 tzv. tomitů. Ti aktivně cystu opustí. Toto stádium se nazývá theront (invazní stádium. Invazní stádium je 0,030 - 0,040 mm velké a má oválné jádro. Theront plave a intenzivně vyhledává svého hostitele. Theront má protáhlý tvar těla, který je na jednom pólu opatřeno ostrým hrotem. Tímto hrotem proniká parazit do povrchových struktur hostitele - do epitelu, ve kterém migruje pod pokožkou nebo sliznici. Zde se usadí a za příhodných teplotních podmínek rychle roste, mnohokrát zvětší svůj objem a cyklus se opakuje. Nenajde-li theront hostitele do 24 - 48 hodin zhyne. Délka celého cyklu je závislá na teplotě vody. Teplotní optimum pro rozmnožování je 24-26 oC. Při této teplotě je rozmnožovací proces dokončen za 10 - 12 hodin. Při teplotě vody nad 28 oC je rozmnožování přerušeno degenerací cyst. Při nižších teplotách se vývoj zpomaluje a při teplotě vody 33oC je rozmnožování přerušeno.

Za příznivých teplotních podmínek se slabá invaze prudce zvyšuje neustálými reinvazemi až do stádia, kdy na malé ploše kůže je velké množství agresivních invazních stadií a pod pokožkou kožovci cizopasí a rostou jeden vedle druhého. Onemocnění vzniká již při pronikání parazita v invazním stádiu do hostitelského organismu a pokračuje po jejich usazení a napadení okolní tkáně kůže nebo žaber. Migrací přes epidermis poškozuje svým ostrým koncem buňky podkoží a drážděním buněk vyvolává zmnožnění buněk, které vytvoří v okolí parazita valovité ztluštění. Neustálým pohybem řasinek vytváří každý jedinec kolem sebe prostornou dutinku. Při větší invazi jsme často pozorovali i nekolik jedinců ve společné dutině. Dutiny se vyplňují tělními tekutinami a krevními elementy a jimi se parazit živí. K nejrozsáhlejšímu poškození kůže napadených ryb dochází při migraci dospělých jedinců do okolního prostředí, kdy dojde k perforaci epidermis. Perforovaná místa jsou druhotně napadena bakteriemi a následně i plísněmi. Na těchto místech dochází k odumírání buněk. Při silnější invazi jsou ryby značně oslabeny a hynou celkovou sešlostí a při napadení žaber i udušením. Ryby, které přežili slabší invaze jsou proti kožovci částečně již odolné.

léčba

Léčba je účinná pouze ve fázi vývojového cyklu, kdy vzrostlí theronti opouštějí povrch hostitele, aby vytvořili cystu. Z tohoto důvodu je tlumení ichtyoftyriózy jedním z největších problémů ichtyoparazitologie. Kožovci se zanořují do tkáně povrchu kůže ryb a tím jsou z větší části chráněni před aniparazitárními koupelemi.

K potlačení parazitózy se nejčastěji používají roztoky malachitové zeleně - oxalátu (MZO), kombinované směsi obsahující MZO, formaldehyd (FO), methylenovou modř, jodid draselný, dimetridazol, TERAP - IDG, NaCl (sůl).

Zvětšte teplotu až na mez snašenlivosti, idelani 33-34stupňu po dobu cca 2 dnů. Pokud nechcete riskovat, tak 30 stupňů by měli vydžet akvarijní ryby. Podle firmy Aquar invazní stádia parazita hynou 5x při intenzivním osvětlení nádrže.

Postup pro méně citlivé druhy ryb:
  • Dlouhodobá koupel v roztoku malachitové zeleni (pro méně citlivé ryby) v koncentraci 0,1 - 0,2 mg/l, při teplotě vody 25 oC, po dobu minimálně 8 dní.
  • Dlouhodobá koupel v roztoku chininchloridu (ChCl)) pro ryby citlivé na MZO, v koncentraci 1 g ChCl na 100 l vody po dobu min 3 dní.
Postup pro cilivé druhy ryb
Budete potřebovat alespoň 3 (čím více tím lépe) nádrže (pokud máte jen pár neonek, budou Vám stačit odříznuté PET láhve od coly, které můžete po použití vyhodit) Ryby přelovujte do nádrže každých 24hod. Starou nádrž vydezinfikujte Savem nebo formaldehydem. Nádrž potom důkladně vymyjte. To udělejte minimálně 8x. Tímto způsobem neútočíte na parazita přímo, ale zabráníte reinvazi. Parazitů tak bude na rybě stále ubívat. Výhodou tohoto postupu je, že ryby netrpí vysokou teplotou ani nejsou tráveny žádnou chemikálii, riziko je však pro druhy, kterým vadí častá výměna vody (terčovci a spol.).

komentáře#1 
cheapnike

http://www.sneakerssalestore.com Cheap Nike Air Max shoes